Development Of Sustainable Heat Markets For Biogas Plants In Europe
Header

Vítejte!

Vítejte na webu projektu BiogasHeat, který se věnuje rozvoji využití tepla z bioplynových stanic udržitelným způsobem. Projekt je podporován EU prostřednictvím agentury Intelligent Energy Europe.

Projekt podporuje udržitelné způsoby využití tepla ze stávajících i nových bioplynových stanic v Evropě. Dosavadní zkušenosti ukazují, že potenciál není plně využíván. Barierami jsou např. nedostatek pobídkových nástrojů, odlehnlost stanic, absence spotřebitelů, sezónní charakter potřeby tepla, jeho kvalita apod.

Další informace o projektu získáte návštěvou těchto stránek.